Cùng nhóm máu

(ĐẶNG CHẤN và ĐẶNG HẤN cùng ứng tác qua điện thoại)

Ông Nhâm Ngọ, tôi Giáp Thân
Hơn nhau vài tuổi, đem cân vẫn bằng

Tôi là “đứa”, ông là “thằng”
Xem ra ta cũng lằng nhằng khác đâu

Chữ rằng “Đồng khí tương cầu”
Quí nhau vì nết, trọng nhau vì tài

Hai ta cùng tính khôi hài
Dẫu cho Khỉ, Ngựa, vẫn loài máu Dê

Mười lăm năm nữa, ok
“Hai con hạc trắng bay về bồng lai” (*)

Gặp nhau, thỏa sức ta cười…

Thị Xã Thái Bình Bình Thạnh Sài Gòn 9h30 ngày 30-3-2015

(*) Thơ Thế Lữ?

Chia sẻ bài này:

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz