Biết yêu

Anh hỏi em biết yêu chưa?
Xin thưa: Em biết khi vừa sinh ra
Mà không yêu một đâu nha
Em yêu một lúc tới ba bốn người:
Mẹ cha, yêu nhất trên đời
Ông, bà? Thưa cũng tột vời yêu thân
Rồi yêu Tổ – Quốc, nhân dân
Lại yêu lao động chuyên cần sớm trưa…

Còn anh? Anh biết yêu chưa?
Sao anh đỏ mặt, tảng lờ bỏ đi?…

Chia sẻ bài này:

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz