Tuyết

Mùa đông
Tới rồi
Tuyết rơi
Tuyết rơi
Khắp đất
Khắp trời
Không nơi
Nào sót
Như vôi
Như bột
Như bọt
Xà phòng
Khi có
Khi không
Khi bông
Khi hạt
Như đường
Mà nhạt
Như cát
Mà trơn
Không sơn
Mà trắng
Không nắng
Mà lóa
Không xóa
Mà tan…

Petchiagorsk Mùa đông 1988

Chia sẻ bài này:

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of