Trống trường

Trống vang
Trên trời
Bạn ơi
Là sấm
Trống đánh
Trong ngực
Bạn ơi
Là tim
Trống nổi
Trong trường
Bạn ơi
Vào học.

Là gỗ
Là da
Trống trường
Vang xa
Lên trời
Như sấm
Vào ngực
Như tim.

 

Tùng!
Tùng!
Tùng!

Vọng trong
Tiếng trống
Bao lời
Thiêng liêng…

Chia sẻ bài này:

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of