Chân dung nhà văn

A-B-C

1. Anh Đức
2. Bằng Việt
3. Bích Khê
4. Bùi Chí Vinh
5. Bùi Giáng
6. Bùi Hoàng Tám
7. Bùi Minh Quốc
8. Bút Ngữ
9. Bút Tre
10. Cao Bá Quát
11. Cao Xuân Sơn
12. Chế Lan Viên
13. Chim Trắng
14. Chu Văn

» Xem câu đố chân dung nhà văn bút danh vần A-B-C tại đây..

D-Đ

15. Dư Thị Hoàn
16. Đàm Chu Văn
17. Đặng Hấn
18. Đặng Nguyệt Anh
19. Đinh Hùng
20. Đinh Thị Thu Vân
21. Định Hải
22. Đoàn Thị Lam Luyến
23. Đoàn Vị Thượng
24. Đỗ Lai Thúy
25. Đỗ Trọng Khơi
26. Đỗ Trung Quân
27. Đỗ Vĩnh Bảo
28. Đức Hậu

» Xem câu đố chân dung nhà văn bút danh vần D-Đ tại đây…

G-H

29. Giang Nam
30. Hà Khánh Linh
31. Hà Văn Thùy
32. Hải Như
33. Hải Ttriều
34. Hàn Mặc Tử
35. Hoài Anh
36. Hoài Thanh
37. Hoàng Cầm
38. Hoàng Lộc
39. Hoàng Phủ Ngọc Tường
40. Hoàng Thị Minh Khanh
41. Hoàng Trung Thông
42. Hồ Dzếnh
43. Hồ Xuân Hương
44. Hồng Nguyên
45. Huy Cận
46. Hữu Loan
47. Hữu Thỉnh

» Xem câu đố chân dung nhà văn bút danh vần G-H tại đây…

K-L

48. Kim Chuông
49. Lâm Thị Mỹ Dạ
50. Lê Anh Xuân
51. Lê Đạt
52. Lê Đình Cánh
53. Lê Lựu
54. Lê Quốc Hán
55. Lê Thái Sơn
56. Lê Thị Kim
57. Lê Văn Thảo
58. Lưu Trọng Lư
59. Lương Hữu
60. Lý Lan
61. Lý Văn Sâm

» Xem câu đố chân dung nhà văn bút danh vần K-L tại đây…

M-N

62. Ma Văn Kháng
63. Nam Cao
64. Ngô Tất Tố
65. Ngô Văn Phú
66. Nguyên Hồng
67. Nguyên Ngọc
68. Nguyên Sa
69. Nguyễn Bao
70. Nguyễn Bính
71. Nguyễn Bỉnh Khiêm
72. Nguyễn Bùi Vợi
73. Nguyễn Công Hoan
74. Nguyễn Công Trứ
75. Nguyễn Du
76. Nguyễn Duy
77. Nguyễn Đình Chiểu
78. Nguyễn Đình Chính
79. Nguyễn Đình Thi
80. Nguyễn Đức Mậu
81. Nguyễn Hoa
82. Nguyễn Hoàng Sơn
83. Nguyễn Huy Thiệp
84. Nguyễn Khải
85. Nguyễn Khoa Đăng
86. Nguyễn Khoa Điềm
87. Nguyễn Khuyến
88. Nguyễn Mỹ
89. Nguyễn Ngọc Oánh
90. Nguyễn Nhật Ánh
91. Nguyễn Phan Hách
92. Nguyễn Quang Sáng
93. Nguyễn Tất Nhiên
94. Nguyễn Thái Vận
95. Nguyễn Thị Mai
96. Nguyễn Trãi
97. Nguyễn Trọng Định
98. Nguyễn Trọng Tạo
99. Nguyễn Tuân
100. Nguyễn Vũ Tiềm
101. Nguyễn Vỹ

» Xem câu đố chân dung nhà văn bút danh vần M-N tại đây…

P-Q

102. Phạm Đức
103. Phạm Hổ
104. Phạm Khải
105. Phạm Ngọc Cảnh
106. Phạm Thiên Thư
107. Phạm Thu Yến
108. Phạm Tiến Duật
109. Phạm Tường Hạnh
110. Phan Khôi
111. Phan Thị Thanh Nhàn
112. Phi Tuyết Ba
113. Phùng Khắc Bắc
114. Quang Dũng
115. Quang Huy
116. Quang Khải

» Xem câu đố chân dung nhà văn bút danh vần P-Q tại đây…

S-T

117. Sơn Nam
118. Tản Đà
119. Tế Hanh
120. Thanh Tùng
121. Thái Thăng Long
122. Thạch Quỳ
123. Thế Lữ
124. Thi Hoàng
125. Thu Bồn
126. Thy Ngọc
127. Tô Hoài
128. Tố Hữu
129. Tự Đức
130. Trần Bạch Đằng
131. Trần Dạ Từ
132. Trần Đăng Khoa
133. Trần Đức Tiến
134. Trần Hữu Nghiễm
135. Trần Mạnh Hảo
136. Trần Nhật Thu
137. Trần Nhuận Minh
138. Trần Thanh Địch
139. Trinh Đường
140. Trương Nam Hương
141. Tú Mỡ
142. Tú Xương

» Xem câu đố chân dung nhà văn bút danh vần S-T tại đây…

V-X-Y

143. Vân Long
144. Văn Cao
145. Văn Lê
146. Viễn Phương
147. Vũ Bão
148. Vũ Cao
149. Vũ Hoàng Chương
150. Vũ Quần Phương
151. Vũ Trọng Phụng
152. Vương Trọng
153. Xuân Diệu
154. Xuân Hoàng
155. Xuân Quỳnh
156. Xuân Sách
157. Yến Lan

» Xem câu đố chân dung nhà văn bút danh vần V-X-Y tại đây…

» Xem tất cả câu đố chân dung nhà văn tại đây…