Đôi cánh chữ (THANH TÙNG) 5/5 (1)

Tặng nhà thơ Đặng Hấn
(Tâm đắc hai câu thơ: ”Ô, người đi trên chữ / Chữ nâng người lên cao” trong bài CẦU CHỮ Y của bạn )

Số Nở Hoa thơm xa suy tưởng rộng
Tứ tài hoa lồng lộng ước mơ cao
THƠ và TOÁN kết thành ĐÔI CÁNH CHỮ
Nâng hồn người bay bổng tận trăng sao

Xuân 2015

Chia sẻ bài này: