Xiếc 5/5 (1)

Tối qua Phương xem xiếc
Đi xe đạp trên dây
Cô diễn viên giỏi tuyệt
Cứ như có cánh bay…

Ấy vậy mà sáng nay
Phương cũng đi được đấy:
Cháu căng một sợi dây
Và phóng xe trên ấy Đọc tiếp

Chia sẻ bài này:

Tháp Pizơ 1/5 (1)

Tháp Epphen nổi tiếng về cao
Nổi tiếng về to là Kim Tự  Tháp…
Mỗi kỳ quan một cách nổi tiếng riêng
Như tháp Pizơ nổi tiếng chỉ vì… nghiêng!

Chia sẻ bài này: