Lý lịch trích ngang

Tên khai sinh (cũng là bút danh): Đặng Hấn
Sinh năm: 1942
Quê quán: Thôn Văn Hanh, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình
Giảng dạy toán học (cựu giảng viên Trường ĐH Kinh Tế TPHCM), hàm Phó giáo sư năm 1991 (bảo vệ tương đương Tiến Sĩ năm 1990).
Hội viên hội nhà văn Việt Nam (1990).