Tự sự

Thơ văn viết để mà chơi
Áo cơm chẳng phải, nghiệp đời thì không
Tuổi tên lớp lớp chất chồng
Mới mình nào dễ gi không cũ người
Tỉnh say nghiêng ngửa trận cười
Lũ mình có ở trên đời thực sao?
Nghiêng mình trước các thi hào
Nhìn ra: Đỗ Phủ…, ngó vào: Tú Xương…

Chia sẻ bài này:

Khóc vợ

(Tập thơ Tặng Ng. Ng. K. Nhân ngày vợ bạn mất)

Đau đôi đoạn, đứt đôi hồi
Miệng túi càn khôn thắt lại rồi
Đã quyết chẳng mong sum họp mãi
Xếp tàn y lại để dành hơi

Chia sẻ bài này: