Thơ tình

01 – Anh chẳng thể làm thơ tình hay được
02 – Bài thơ xin lửa
03 – Bản tự kiểm
04 – Biển
05 – Biết yêu
06 – Bỗng dưng nhớ…
07 – Cảm ơn
08 – Cầu chữ Y (2)
09 – Chiếc áo đỏ
10 – Chiếc túi bốn mùa
11 – Chùm sáu – tám bốn câu tặng vợ
12 – Con
13 – Cùng em đi dọc Trung Hoa
14 – Dấu vô cùng (2)
15 – Đôi quê
16 – Đứa con ta mong đợi
17 – Em chẳng đẹp đâu
18 – Em ném chiếc ly
19 – Em nói về anh
20 – Em tôi
21 – Em tôi và Xí nghiệp Thủy tinh
22 – Gà gáy
23 – Giận em
24 – Hạnh phúc
25 – Hoa bưởi hoa chanh (2 bài)
26 – Hoa ngẫu nhiên
27 – Hoa và tình yêu
28 – Hỡi người đẹp…
29 – Khi anh viết…
30 – Ký tên
31 – Lên lẹo
32 – Lỗi hẹn
33 – Màu đen
34 – Một chiều chờ đợi
35 – Ngây thơ
36 – Nhà tôi
37 – Nháp
38 – Nhớ
39 – Nhớ từ Đà Lạt
40 – Nịnh em
41 – Nón bài thơ
42 – Ô mai
43 – Phản ví dụ
44 – Phía sau trăng
45 – Qua bến Đoan Hùng
46 – Quà Xuân
47 – Sài Gòn nắng và sáng
48 – Thư em
49 – Tỏ tình theo ngôn ngữ toán
50 – Tóc em thơm mùi cỏ
51 – Từ biệt
52 – Tự kiêu
53 – Từ phòng máy tính
54 – Ước gì…
55 – Và lại nhớ
56 – Về con đường song song
57 – Về thăm quê vợ Trà Vinh
58 – Vì sao?
59 – Ví von
60 – Vợ và mẹ
61 – Vốn tự có
62 – Vũ trụ mới
63 – Vừng ơi
64 – Yêu

» Xem tất cả tại đây…