Biết yêu

bởi Đặng Hấn
23 views
Biết yêu

Biết yêu (hình minh hoạ, nguồn: Internet)

Biết yêu

Anh hỏi em biết yêu chưa?
Xin thưa: Em biết khi vừa sinh ra
Mà không yêu một đâu nha
Em yêu một lúc tới ba bốn người:
Mẹ cha, yêu nhất trên đời
Ông, bà? Thưa cũng tột vời yêu thân
Rồi yêu Tổ-Quốc, nhân dân
Lại yêu lao động chuyên cần sớm trưa…

Còn anh? Anh biết yêu chưa?
Sao anh đỏ mặt, tảng lờ bỏ đi?…

Bài viết liên quan

Để lại bình luận