Biết yêu

bởi Đặng Hấn
10 lượt xem
Biết yêu

Biết yêu (hình minh hoạ, nguồn: Internet)

Biết yêu

Anh hỏi em biết yêu chưa?
Xin thưa: Em biết khi vừa sinh ra
Mà không yêu một đâu nha
Em yêu một lúc tới ba bốn người:
Mẹ cha, yêu nhất trên đời
Ông, bà? Thưa cũng tột vời yêu thân
Rồi yêu Tổ-Quốc, nhân dân
Lại yêu lao động chuyên cần sớm trưa…

Còn anh? Anh biết yêu chưa?
Sao anh đỏ mặt, tảng lờ bỏ đi?…

0 bình luận
0

Bài viết liên quan

Để lại bình luận