Chuyện gà, chuyện trứng

bởi Đặng Hấn
52 views

Chuyện gà chuyện trứng

Chuyện gà, chuyện trứng

Gà to đẻ trứng nhỏ
Gà nhỏ đẻ trứng to
Giống gà gì thế nhỉ?
– Lơ-go!

Trứng to lòng đỏ nhỏ
Trứng nhỏ lòng đỏ to
Chị gà ri nhảy ổ
Trứng so!

Mấy chị gà mảnh dẻ
Sao ăn hoài không no?
– Ăn nhiều càng đẻ khỏe
Đừng lo!

Cùng ăn một thứ cám
Sao trứng trắng, trứng nâu?
Chắc gà nhờ họa sĩ
Tô màu!

Bé thăm gà một sáng
Thấy bao điều hay ho
Niềm vui cũng như trứng
Tròn vo!

Bài viết liên quan

Để lại bình luận