Đỏ chon chót…

bởi Đặng Hấn
75 views

Đỏ chon chótĐỏ chon chót…

Đỏ chon chót:
Hoa mào gà

Trắng ngà ngà:
Nõn cải bắp

Tím ngăn ngắt:
Trái mồng tơi

Sáng ngời ngời:
Đèn ngày hội

Tươi roi rói:
Ngói ra lò

Tròn vo vo:
Bánh trôi nước

Chua giôn  giốt:
Lá chua m

Xanh lè lè:
Mắt mèo mướp

Trơn tuồn tuột:
Cháu thuộc bài

Dải dài dài:
Ồ: Kẹo kéo!…

Bài viết liên quan

Để lại bình luận