Năm mới của chúng em

bởi Đặng Hấn
58 views

Năm mới của chúng emNăm mới của chúng em

Năm mới cho hết thẩy
Bắt đầu từ tháng giêng
Năm mới của chúng em
Bắt đầu từ tháng chín

Đầu năm mà không rét
Trời Thu xanh, nắng ngời
Không tết mà như tết
Hãy nhìn chúng em vui!

Áo mới này mẹ may
Tập mới này ba sắm
Vẫn trường chúng em đây
Mà em nhìn mới lắm!

Muôn cờ hoa đỏ thắm
Mừng Quốc Khánh nước nhà
Khăn quàng em tươi tắn
Như mùa xuân nở hoa

Gặp đông đủ bạn bè
Đều lớn hơn một ít
Em không thêm tuổi nào
Nhưng lớn thêm một lớp

Vui mở đầu cuốn lịch
(Lịch học tập của em)
Không bắt đầu tháng giêng
Mà bắt đầu tháng chín!

 

Bài viết liên quan

Để lại bình luận