Pháo chết

bởi Đặng Hấn
21 lượt xem
Pháo chết

Pháo chết (hình minh họa, nguồn: Internet)

Pháo chết

Một tràng pháo nổ
Tất cả tan tành
Những chiếc nguyên lành
Chính là pháo… chết!

Bài viết liên quan

Để lại bình luận