Sóng

bởi Đặng Hấn
33 views

Sóng

Sóng

Sóng cùng bạn gái
Chơi trò nhảy dây
Dây sóng vung tới
Bé nhún qua ngay.

Sóng cùng bạn trai
Chơi trò nhảy ngựa
Bé đứng , cúi cổ
Sóng chồm qua vai…

Sóng là con gái
Hay là con trai?
Vừa giỏi nhảy dây
Vừa tài đá bóng!

Mệt rồi hả sóng
Không chạy lại bò
Sóng thua rồi nhé
Thở gấp phì phò.

Bỗng sóng chồm lên
Tung bờm như ngựa
Ra sóng giả vờ
Để đùa các bạn.

Sóng khoái chí cười
Trắng phau bãi cát!…

 

Bài viết liên quan

Để lại bình luận