Bài thơ Tháp Pizơ

bởi Đặng Hấn
27 views
Tháp Pizơ

Tháp Pizơ (hình minh họa, nguồn: Internet)

Tháp Pizơ

Tháp Ep-phen nổi tiếng về cao
Nổi tiếng về to là Kim Tự  Tháp…
Mỗi kỳ quan một cách nổi tiếng riêng
Như tháp Pizơ nổi tiếng chỉ vì… nghiêng!

Bài viết liên quan

Để lại bình luận