Trung bình

bởi Đặng Hấn
46 views
Trung bình

Trung bình (hình minh họa, nguồn: Internet)

Trung bình

Quê cha ngoài Thái Bình
Quê mẹ tận Trà Vinh
Chọn quê con nằm giữa:
Thành phố Hồ Chí Minh

Tuổi con cộng tuổi cha
Chia đôi thành tuổi mẹ
Khen thì khen mẹ trẻ
Chứ ba đâu có già!

Mai ngày con đi xa
Hiểu sâu và biết rộng
Tính “chiều cao cuộc sống”
Trung bình sẽ là cha

Phú Nhuận 1978

Bài viết liên quan

Để lại bình luận