Nghĩ về tục ngữ

bởi Đặng Hấn
19 views
Nghĩ về tục ngữ

Nghĩ về tục ngữ (hình minh hoạ, nguồn: Internet)

Nghĩ về tục ngữ

1. KHÓ VẸN TOÀN

Ai hàm răng bền chắc
Thường rất sớm bạc đầu
Ấy mới là một góc(*)
Vẹn toàn người dễ đâu!

2. THƯƠNG BỤT

Chó cậy gần nhà
Gà cậy gần chuồng
Tội nghiệp nhất là bụt:
Bụt chùa nhà không thiêng.

(*) “Cái răng, cái tóc là góc con người” (Tục ngữ)

Bài viết liên quan

Để lại bình luận