Nhật ký hè 2003

bởi Đặng Hấn
37 views
Nhật ký hè 2003

Nhật ký hè 2003 (hình minh hoạ, nguồn: Internet)

Nhật ký hè 2003
(Chuyến đi thực tế với Hội Nhà Văn TP.HCM và Long An)

ĐẾ LONG AN

Danh thơm nghe đã lâu rồi
Về thăm lại được em mời tận tay
Men dâng cuối mắt, đầu mày
Tưởng đâu thác lũ quanh đây cuộn trào
Tay cầm ly, mắt giao nhau
“Nhấp môi” thì muốn, uống vào ngại say
Tháng 6-2003

SEN THÁP MƯỜI

Vâng, đúng là sen đẹp
Mầu e thẹn, dịu hiền
Nhưng đó là với bạn
Giặc đụng vào thử xem!

Búp sen sẽ thành giáo
Trăm ngọn đâm tủa lên
Và che cho đồng đội
Lá sen thành mộc, khiên

Tháp mười trăm mùa lũ
Cửa nhà cuốn băng theo
Cao sang, sen chẳng lụi
Chẳng lấp bởi rong bèo…

Và đêm nay mở hội
Chuyện Hai Thành(*) thiệt vui
Em mời, ly chưa cụng
Đã cụng mắt nhau rồi!

Ồ, mặt em mầu rượu
Khác đâu sen Tháp Mười
Vĩnh Hưng 27-6-2003

(*) Chủ tịch huyện Vĩnh Hưng – huyện vùng sâu biên giới

Bài viết liên quan

Để lại bình luận