Thơ về Triết

bởi Đặng Hấn
21 views
Thơ về Triết

Thơ về Triết (hình minh hoạ, nguồn: Internet)

Thơ về Triết

1. NGẪU NHIÊN VÀ QUI LUẬT

Như tung xúc xắc, ngẫu nhiên
Về quê, anh ở bên em trên tàu
Chuyện đôi ta tiếp về sau
Lửa _ rơm, qui luật phải đâu tình cờ!

2. VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

Vật chất có trước hay là ý thức?
Tranh luận hồi lâu vẫn chưa làm rõ được
Cánh trắng áo dài em bất chợt lướt qua
Lòng bỗng thấy bồi hồi, náo nức …

3. DUY TÂM CHỦ QUAN

Đường chung, ai thích thì đi
Đã đi, ai có ngại gì gần xa
Tưởng ta theo để biết nhà
“Duy tâm” như thế, gọi là “chủ quan”

Bài viết liên quan

Để lại bình luận