Lọ nước thần

bởi Đặng Hấn
16 views
Lọ nước thần

Lọ nước thần (hình minh họa, nguồn: Internet)

Lọ nước thần

Chuyện ngày xưa, ngày xửa…
Có một lọ nước thần
Tưới khóm hành mấy bữa
Củ to hơn cái giành…

Chuyện “ngày nảy ngày nay”…
Lọ nước thần nhiều lắm
Nước thần khi xanh thắm
Khi nước tím màu hoa

Để giúp bé nói chuyện
Với bố tận phương xa
Nước chuyển lời qua lại
Như có bố ở nhà

Nước giúp bé làm toán
Biến hóa thành văn thơ
Cứ siêng năng dùng nuớc
Điểm mười à? Ngon ơ!

Lọ thuỷ tinh, lọ nhựa
Hỏi bạn có bất ngờ?
– Lọ mực đấy bạn ạ
Nhiều phép thần lắm cơ!

Bài viết liên quan

Để lại bình luận