Trang chủ

bởi Đặng Hấn
Thơ tình
Thơ
Đặng Hấn

Bài thơ Ghen

Bạn bè rủ đi chơi xa
Còn em trông nhà, có ngại ngần chi
Nhưng rồi anh lại không đi
Vì anh chợt nghĩ: Em thì ai trông?

Đọc tiếp »
Bạn và thơ
Bạn và thơ
Đặng Hấn

Cùng nhóm máu

Ông Nhâm Ngọ, tôi Giáp Thân
Hơn nhau vài tuổi, đem cân vẫn bằng
Tôi là “đứa”, ông là “thằng”
Xem ra ta cũng lằng nhằng khác đâu

Đọc tiếp »