Bút và com-pa

Cái bút bảo cái com-pa:
– Viết được nhiều chữ như ta mới tài
Com-pa nghe thế, mỉm cười:
– Chẳng thà viết một chữ thôi, nhưng tròn!

Chia sẻ bài này:

Sâu đo

Đầu hay đuôi khó phân minh
Đi khom về cúi, ai rình mà lo?
Ngắn dài mặc sức giãn co
Lấy mình làm thước mà đo mọi người

Chia sẻ bài này: