Bạn và thơ

bởi Đặng Hấn
70 views
Bạn và thơ

Bạn và thơ (hình minh họa, nguồn:Internet)

Danh mục bài viết chủ đề bạn và thơ
&
các nhà văn nói về thơ thiếu nhi của Đặng Hấn

01 – Thơ vui tặng bạn sáu mươi (ĐẶNG CHẤN)
02 – Cùng nhóm máu (ĐẶNG CHẤN và ĐẶNG HẤN)
03 – Chú Tô (ĐẶNG HẤN)
04 – Cụng ly với Thành Vinh (ĐẶNG HẤN)
05 – Ta về mừng khánh thành cầu… (ĐẶNG HẤN)
06 – Mời bạn uống rượu (ĐẶNG HẤN)
07 – Hồn thơ Bác nhóm (ĐẶNG HẤN)
08 – Thơ tặng cháu Hấn (ĐẶNG PHI ANH)
09 – Vịnh Đặng Hy (ĐÀO TÔ)
10 – Lão Hấn quá cừ (HÀ VĂN THÙY)
11 – Đọc “Búp trên cành” (HOÀI ANH)
12 – Thơ vui tặng bạn (KIM CHUÔNG)
13 – Bình thơ: Ghen (LÊ MINH QUỐC)
14 – Cùng hội cùng thuyền (LÊ QUỐC HÁN)
15 – Nhặt (LÊ QUỐC HÁN
16 – Đến với bài thơ hay (trích lời bình bài thơ “Từ phòng máy tính” của nhà thơ NGUYỄN BÙI VỢI)
17 – Tặng anh Hấn (NGUYỄN THỊ MINH)
18 – Hương đất (NGUYỄN VĂN THỤC)
19 – Mừng nhà thơ Đặng Hấn vào tuổi “cổ lai hy” (NGUYỄN VŨ TIỀM)
20 – Một bài thơ hay viết về người vợ (lời bình bài thơ “Em tôi” của nhà văn PHAN SINH VIÊN)
21 – Gửi Đặng Hấn (THẠCH QUỲ)
22 – Đôi cánh chữ (THANH TÙNG)
23 – Một trang lịch đầu hè (THY NGỌC)
24 – Tặng Đặng Hấn, mừng nhà mới (THY NGỌC)
25 – Gửi bác Đặng Hấn (TRẦN MẠNH HẢO)
26 – Đặng Hấn và “Hoa ngẫu nhiên” (tựa của nhà thơ VƯƠNG TRỌNG cho tập HOA NGẪU NHIÊN)
27 – Thơ của một thầy giáo toán (VƯƠNG TRỌNG)
28 – Các nhà văn nói về thơ thiếu nhi của Đặng Hấn

» Nhà thơ Cao Xuân Sơn
» Nhà thơ Chế Lan Viên
» Nhà phê bình văn học Đỗ Lai Thúy
» Nhà thơ Đoàn Vị Thượng
» Nhà văn Hà Văn Thùy
» Nhà thơ Hoài Anh
» Nhà thơ Kim Chuông
» Nhà thơ Lê Quốc Hán
» Nhà văn Ma Văn Kháng
» Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi
» Nhà thơ Nguyễn Thái Vận
» Nhà thơ Nguyễn Văn Toại
» Nhà thơ Phạm Hổ
» Nhà văn Phan Sinh Viên (1)
» Nhà văn Phan Sinh Viên (2)
» Nhà thơ Thanh Tùng
» Nhà thơ Trần Đăng Khoa
» Nhà thơ Trần Mạnh Hảo
» Nhà thơ Trần Nhật Thu
» Nhà thơ Trần Nhuận Minh
» Nhà thơ Trần Thanh Địch
» Nhà thơ Vương Trọng

Bài viết liên quan

Để lại bình luận