Lựa trứng

bởi Đặng Hấn
14 lượt xem

Lựa trứngLựa trứng

… Quả trứng tốt
Lặng im thôi
Quả hỏng rồi
Nghe óc ách…
Kêu “rất oách”
Inh cả tai
Tưởng lừa ai
Đâu phải dễ!

 

0 bình luận
0

Bài viết liên quan

Để lại bình luận