Lựa trứng

bởi Đặng Hấn
23 views

Lựa trứngLựa trứng

… Quả trứng tốt
Lặng im thôi
Quả hỏng rồi
Nghe óc ách…
Kêu “rất oách”
Inh cả tai
Tưởng lừa ai
Đâu phải dễ!

 

Bài viết liên quan

Để lại bình luận