Thơ và toán

bởi Đặng Hấn
29 views
Thơ cho người lớn

Thơ và toán (hình minh hoạ, nguồn: Internet)

Thơ và toán

Tặng T.M. – Cô giáo dạy văn ở quê
Nhân cô dậy cháu tôi về thơ Đường

Ngày nghiên cứu toán, tối làm thơ
Có lắm niềm vui đến bất ngờ
Đẳng – thức song song hai dãy số
Kim – Kiều xoắn xít một đường tơ
Cộng, trừ chậm lắm, nhân lên nhé!
Thực luận nhanh vào, kết được chưa?
Thơ, toán bộn bề là thế đó
Vẫn về quê mẹ ở trong mơ

Viện Toán Đồi Thông 1972

Bài viết liên quan

Để lại bình luận