Tóc sâu và tóc bạc

bởi Đặng Hấn
252 views

Tóc sâu và tóc bạc

Tóc sâu và tóc bạc

Cũng một sợi tóc trắng
Mà tên gọi khác nhau
Tóc bà là tóc bạc
Tóc mẹ là tóc sâu

Ngay sợi trắng của bà
Cũng mỗi khi mỗi khác
Bây giờ là tóc bạc
Trước kia là tóc sâu

Tìm cho mẹ tóc sâu
Nhổ đi, em thích lắm
Bà cười ra nước mắt:
– Bà nhổ, chắc trọc đầu!

Màu bạc, màu chả thích
Vai áo mẹ bạc màu
Tóc sâu – tóc không tốt
Ai nhổ tóc tốt đâu!

Em ước làm phù thủy
Để em có phép mầu
Làm tóc bà, tóc mẹ
Cứ xanh hoài, rõ lâu!

 

Bài viết liên quan

Để lại bình luận