Bạn cũ

bởi Đặng Hấn
3 views
Bạn cũ

Bạn cũ (hình minh hoạ, nguồn: Internet)

Bạn cũ

Bạn cũ mười người gặp lại
Chín người tóc vẫn còn xanh
Hỡi ơi! Rặt đầu tóc nhuộm
Chuyện toàn nhắc thuở chiến tranh!

Sài Gòn 1985

Bài viết liên quan

Để lại bình luận