Chê mồi

bởi Đặng Hấn
43 views
Chê mồi

Chê mồi (hình minh họa, nguồn: Internet)

Chê mồi

Những con cá lóc cộ
Không hề có phép màu
Đố bé: sao bẫy khó?
– Nó chê mọi mồi câu!

Bài viết liên quan

Để lại bình luận