Đề tranh người đẹp

bởi Đặng Hấn
5 views
Đề tranh người đẹp

Đề tranh người đẹp (hình minh hoạ, nguồn: Internet)

Đề tranh người đẹp
(Tập Kiều)

Một tòa sẵn đúc thiên nhiên
Đậm đà nét bút, vẻ nhìn vẻ tươi
Phong tư tài mạo tót vời
Càng treo giá ngọc, phẩm người càng cao

Bài viết liên quan

Để lại bình luận