Điện

bởi Đặng Hấn
8 views

ĐiệnĐiện

(Mừng hoàn thành lưới điện Bắc – Nam)

Cũng điện cả đấy thôi
Đố ai nhìn thấy dạng
Ở loa thì hát ca
Vào đèn thì phát sáng

Điện thu mình nhỏ xíu
Trong hạt đậu – hạt pin
Giúp máy tính trừ cộng
Mà như chơi trốn tìm

Rồi điện vụt lớn lên
Hơn Thánh Gióng thưở trước
Năm trăm Kilô vôn
Ngang tầm dài đất nước

Vui chưa từ cánh quạt
Gió ào ạt phả ra
Trưa Sài Gòn nắng khát
Chợt mát sóng sông Đà!

 

Bài viết liên quan

Để lại bình luận