Gà và vịt

bởi Đặng Hấn
31 views

Gà và vịtGà và vịt

Gà kêu: Giỏi khiếp!
(Thấy vịt dưới ao)
Vịt kêu: Phục bạn!
(Nhìn gà cành cao

 

 

Bài viết liên quan

Để lại bình luận