Hừng đông

bởi Đặng Hấn
20 views

Hừng đông

Hừng đông

Hừng đông bừng thức mặt trời
Bé ra mở cửa, niềm vui vào nhà
Ong vui thấy nụ thành hoa
Hoa vui lắng tiếng chim ca rộn cành
Cháu vui bà bệnh mới lành
Bà vui biết cháu học hành chăm ngoan…

 

 

Bài viết liên quan

Để lại bình luận