Hương đất (NGUYỄN VĂN THỤC)

bởi Đặng Hấn
5 views
Hương đất

Hương đất (hình minh hoạ, nguồn: freepik)

Hương đất
(Tác giả: Nguyễn Văn Thục)

Tặng nhà giáo – nhà thơ Đặng Hấn

Nghe thơ anh viết về làng
Lúa hây hẩy đỏ như càng chín nhanh
Đa Thần Cung mượt mà xanh
Thị đầu chợ Lụ trăm cành đơm hoa
Làng mình các cụ trẻ ra
Gái xinh, trai giỏi tăng gia, học hành…

“Giấc mơ rơm rạ” thơm lành
Có hương vị đất Văn Hanh lọt vào
Thì thầm trên cánh Đồng Cao
Vẫn nghe anh gọi nước vào nuôi cây..

Mảnh dậm thưa, chiếc vó gầy
Đêm đêm hàn sỹ cất đầy giỏ thơ!

Hè 1998

Bài viết liên quan

Để lại bình luận