Cụng ly với Thành Vinh

bởi Đặng Hấn
14 views
Cụng ly với Thành Vinh

Cụng ly với Thành Vinh (hình minh hoạ, nguồn: freepik)

Cụng ly với Thành Vinh

Tặng Thạch Quỳ – Lê Thái Sơn – Lê Quốc Hán

Lần đầu tôi tới Thành Vinh
Cuộc vui, chén rượu thâm tình mời nhau

Chén này mừng bạn tâm giao
Giải thơ cùng nhận hôm nào Thủ Đô
Bán kem, rồi đạp xích lô
Giờ làm chủ tịch hội thơ tỉnh nhà

Mừng người bốn chục năm qua
Khác nhau một chữ, mấy xa cũng gần(*)
Văn chương lận đận mấy lần
Nhờ con cái, đã rạng dần cơ ngơi

Chén này đồng nghiệp nâng mời
Đồng thanh tương ứng hai nơi hai thầy
Thân nhau năm sáu năm nay
Ruột gan đã biết, mặt mày lại chưa!

Mặc ngoài trời nắng trời mưa
Cười vang quán xá giữa trưa cuối hè
Say nhau, chẳng dám say nhè
Tiếng ly va chạm đủ nghe bồi hồi
Lên ông nội ngoại cả rồi
Rượu là cá cớ để ngồi uống nhau.

Thành Vinh 17-8-2001

(*) “Khác nhau chỉ một chữ U nên gần” là câu thơ Thạch Quỳ (Vương Đình Huấn) tặng Đặng Hấn (1962)

Bài viết liên quan

Để lại bình luận