Lời trâu đầu năm sửu

bởi Đặng Hấn
12 views
Lời trâu đầu năm sửu

Lời trâu đầu năm sửu (hình minh hoạ, nguồn: Internet)

Lời trâu đầu năm sửu

Con trâu là đầu cơ nghiệp (TN)

Tôi là con trâu kéo cầy, gặm cỏ
Đừng thấy vạt cỏ non mà tưởng tôi nhàn
Trong huyết quản máu cần lao thắm đỏ
Nào phải đâu dòng mỡ tham quan.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận