Ở Biên giới Việt – Lào

bởi Đặng Hấn
9 views
Ở Biên giới Việt - Lào

Ở Biên giới Việt – Lào (hình minh hoạ, nguồn: Internet)

Ở Biên giới Việt – Lào

Bạt ngàn đồng đất cằn khô
Dăm cây thốt nốt nhấp nhô chân trời
Khát nhìn cọng cỏ non tươi
Đàn bò thì trắng, đoàn người thì đen

Tháng 6-2003

Bài viết liên quan

Để lại bình luận