Ông Gióng về trời

bởi Đặng Hấn
15 views
Ông Gióng về trời

Ông Gióng về trời (hình minh hoạ, nguồn: Internet)

Ông Gióng về trời

Thắng giặc rồi, sao ông Gióng không về với mẹ?
Tôi ngờ rằng ông đã hy sinh
Nhưng với cuộc đời ông đã thành bất tử
Ông về trời là về giữa lòng dân.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận