Sài Gòn và bé

bởi Đặng Hấn
228 views

Sài Gòn và béSài Gòn và bé

Tặng bé – Mừng Sài Gòn 300 năm

Sài Gòn mới 3 thế kỉ
Còn bé đã 6 tuổi đời
Sài Gòn vẫn rất non trẻ
Bé ư? Bé lớn thật rồi!

Qua bao cam go cay đắng
Rất nhiều giặc giã ngoài, trong
Trải 600 mùa mưa nắng
Giữ tròn–sáng Ngọc–Viễn–Đông

Còn bé cũng bao vất vả
Thay răng, sốt nắng, cảm mưa…
Lớp mầm, lớp chồi, lớp lá
Giờ vào lớp một, oai chưa!

Từ bãi tha ma ảm đạm
Sài Gòn cho Bé công viên
Bé từ bờ kênh u ám
Bay lên cửa kính sáng đèn

Mỗi ngày 3 bài toán khó
Mỗi ngày đủ 6 chén cơm
Bé thi đua cùng thành phố
Xem nào, thành tích ai hơn?

Trong vẻ đẹp giàu thành phố
Bé ơi, có bé góp phần
Nếu thiếu tiếng cười trẻ nhỏ
Sài Gòn hỏi có còn Xuân?

30-4-1998

 

Bài viết liên quan

Để lại bình luận