Trống trường

bởi Đặng Hấn
23 views
Trống trường

Trống trường (hình minh họa, nguồn: Internet)

Trống trường

Trống vang
Trên trời
Bạn ơi
Là sấm
Trống đánh
Trong ngực
Bạn ơi
Là tim
Trống nổi
Trong trường
Bạn ơi
Vào học.

Là gỗ
Là da
Trống trường
Vang xa
Lên trời
Như sấm
Vào ngực
Như tim.

Tùng!
Tùng!
Tùng!

Vọng trong
Tiếng trống
Bao lời
Thiêng liêng…

Bài viết liên quan

Để lại bình luận