Ước gì…

bởi Đặng Hấn
25 views
Ước gì...

Ước gì… (hình minh hoạ, nguồn: Internet)

Ước gì…

Ước gì mọi trái me cong
Mọi chùm mận chín đều trong vườn nhà
Để nàng đi học về qua
Tôi hào hiệp hái, mang ra  chào mời!…

Ước gì thẻ học sinh rơi
Tôi vô tư đến tận nơi trả nàng
Ước quai guốc đứt giữa đàng
Túi tôi kìm đã sẵn sàng. May chưa!

Ước trời bất chợt đổ mưa
Mái hiên cùng tránh. Phố trưa thưa người
Ước gì về học tối trời
Nàng lâm nạn… Bỗng có tôi bất ngờ…

Những là ngày ước, đêm mơ
Và hôm nay gặp…
Ngó lơ. Không chào!

Bài viết liên quan

Để lại bình luận