Xem hổ

bởi Đặng Hấn
23 views

Xem hổ

Cứ theo tiếng gầm
Tìm ra chuồng hổ
Sợ thì rất sợ
Xem rất thích xem
Hổ đen vằn vàng
Hay vàng vằn đen?

Hổ sốt ruột điều gì
Cứ đi đi lại lại
Chắc biết voi đang đợi
Đứng giẫm chân ngoài kia?

Lưỡi hổ đỏ như máu
Nhe nanh nhọn, rung râu
Lưng hổ cuộn như sóng
Tay nắm chùm móc câu

Đứng nép vào lưng mẹ
Em chả sợ hổ đâu!

 

Bài viết liên quan

Để lại bình luận