Chuyện bà

bởi Đặng Hấn
16 views
Chuyện bà

Chuyện bà (hình minh họa, nguồn: Internet)

Chuyện bà

Ngồi nghe chuyện bà
Buồn cười thật đấy:
Mẹ hồi lên ba
Rất hay hờn lẫy

Bố to lớn vậy
Xưa cũng lên ba
Cũng hay nghịch quấy
Cũng hay vòi quà

Tưởng bà vẫn già
Từ hồi mới có
Bà đem ảnh ra
Xưa bà cũng nhỏ

Buồn cười vậy đó
Từ ông đến bà
Ai ai cũng có
Một thời lên ba

Bài viết liên quan

Để lại bình luận