Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi nói về thơ thiếu nhi của Đặng Hấn

bởi Đặng Hấn
7 views
Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi nói về thơ thiếu nhi của Đặng Hấn

Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi nói về thơ thiếu nhi của Đặng Hấn (hình minh hoạ, nguồn: freepik)

Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi nói về thơ thiếu nhi của Đặng Hấn

… Bài thơ CÂY ĐÈN THẦN chỉ có 8 dòng, gọn gàng, khúc chiết. Bằng tư duy chính xác của một giáo sư toán học và tâm hồn của một nhà thơ, Đặng Hấn đã cho các em một bài thơ thú vị. Lứa tuổi nhi đồng đọc bài thơ này, vừa phát triển óc quan sát đồ vật, vừa biết trọng những việc làm hợp với sức mình. Cái bếp dầu lửa quen thuộc hàng ngày bỗng nhiên có hồn hẳn lên sau những phát hiện và liên tưởng thú vị của nhà thơ Đặng Hấn.

(“Cây đèn thần” – một bài thơ hay viết cho các em – “Vì trẻ thơ” 3-2000)

Bài viết liên quan

Để lại bình luận