Con ve… sầu

bởi Đặng Hấn
86 views

Con ve sầu

Con ve… sầu

Vẻ vè ve
Suốt mùa hè
Đi tìm sấu
Đi trèo me
Đầu bêu nắng
Mũ không che
Biếng ăn, ngủ
Nói không nghe
Hôm nay bệnh
“Gầy xác ve”
Trông “sầu” quá
Nằm khóc nhè:
Vè, vè, vè…

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Để lại bình luận