Bài thơ Cười trong nhà cười

bởi Đặng Hấn
25 views
Cười trong nhà cười

Cười trong nhà cười (hình minh họa, nguồn: Internet)

Cười trong nhà cười

Cười người bên phải méo mồm
Cười người bên phải: dáng khòm đười ươi
Cười rũ rượi, cười đứt hơi
Bạn ơi có biết: ta cười chính ta!

Bài viết liên quan

Để lại bình luận