Đựng

bởi Đặng Hấn
23 views

Đựng

Đựng

Niềm vui đựng trong phong bì:
Thư chú gửi về vui thiệt là vui
Cánh diều đựng ở bầu trời
Điểm chín, điểm mười đựng vở kiểm tra
Gió mát đựng trong quạt bà
Quanh năm suốt tháng lấy ra vẫn còn
Nụ cười đựng ở môi con
Trăm ông trăng tròn đựng ở… com-pa

Bài viết liên quan

Để lại bình luận