Chuyện cậu cháu tôi

bởi Đặng Hấn
46 views

Chuyện cậu cháu tôi

Chuyện cậu cháu tôi

Lần đầu tôi vào thăm
Thứ gì cháu cũng hỏi,
Tên gì nghe tôi gọi
Cũng làm các cháu cười.

Tôi gọi là quả muỗm
Cháu sửa là trái xoài
Cháu thì kêu trái mận
Tôi gọi là quả roi

Tên gì cháu cũng đúng
Tên gì tôi cũng sai
“Hổng chịu” thì cháu giận,
Cháu “buồn”, cháu “nghỉ chơi”!

Mới vài năm qua thôi
Nay tôi vào công tác
– Con mời cậu cầm bát
– Má cầm chén đi nè!

Tôi hỏi: “Diêm đâu cháu?”
Hộp quẹt cháu đưa ngay
Cháu mời tôi xơi muỗm
Lại mời má dùng xoài!…

Niềm vui hai cậu cháu
Như lại vừa nhân ha

Tp. Hồ Chí Minh 1980

Bài viết liên quan

Để lại bình luận