Một với một là hai

bởi Đặng Hấn
28 views

Một với một là hai

Một với một là hai

Một với một là hai
Như con có đôi tay
Làm được bao việc tốt
Như con cầm tay bạn
Đi tới trường buổi mai
Như thể cha và mẹ
Con yêu thương hàng ngày

Một với một là hai…

 

 

 

Bài viết liên quan

Để lại bình luận